email: du.mesihciler@gmail.com

deutsch

Kimliğimiz - Temelimiz - Efendimiz - Toplantılarımız - Bağlantılarımız

Yaşam prensiplerimiz:

"Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." (İncil - Markos 12:30-31)

"Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar. " (İncil - 2.Korintliler 5:14-15)

"İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok... Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? " (İncil - Romalılar 7:18,24)

"O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. " (İncil - 1.Petrus 1:3-4)

"Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum. " (İncil - Galatyalılar 2:20)

KİMLİĞİMİZ: Türk Mesihçiler

Duisburg'un Marxloh ve Bruckhausen semtlerinde yaşayan bir grup Mesih imanlısıyız. İkibin yıl önce Allahın kendisi tarafından başlatılan, bütün dünyada hızla büyüyen bir hareketin parçasıyız. Bu hareket tamamen Allahın Ruhu'ndan esinleniyor ve yönetiliyor: yeryüzünde hiç bir örgüt ya da merkezimiz yoktur.

Allahın insanlara karşı sonsuz, sınırsız sevgi duyduğuna ve onu ırk, din, dil ve cinsiyete bakmaksızın herkese eşit bir biçimde sunmak istediğine inanıyoruz. Mesih imanlısı olarak, Allahın sevgisini kişisel hayatımızda da yaşatmaya yükümlüyüz.

Kutsal Kitap'tan Allahın kutsal olduğunu, yaklaşılmaz bir nurun içinde yaşadığını ve kendi standartlarına uygun olmayan herşeye ve herkese yiyip bitiren bir ateş gibi davrandığını öğreniyoruz. Her insanın Allahın önünde suçlu olduğunu kabul ediyoruz. Ne kadar uğraşsak da, kendi gücümüzle Allaha uygun bir yaşam süremeyiz. O yüzden bir kurtarıcıya muhtacız.

Birçok kişi öyle bir kurtarıcının geleceğini beklerken, biz bütün insanlara onun zaten geldiğini ilan ediyoruz. İsa Mesih'e iman ederek yeni bir yaşama kavuştuk, ölümden hayata geçtik.

Bu büyük sevinci sizinle de paylaşmak istediğimiz için bu sayfayı hazırladık ve sizi içtenlikle toplantılarımıza davet ediyoruz...

Buyurun, bekleriz!

Türkiye'de mesihçiler


Bulgaristan'da türk mesihçiler


Azerbeycan'da mesihçiler


Özbek mesihçileri


Moldova'da Gagauz türk mesihçiler


Ukrayna'da Tatar mesihçiler